12 juni 2019

Nieuw pensioenakkoord


Het duurt voor mij nog een tijdje tot mijn officiële pensioen (30 jaar om precies te zijn), maar toch ben ik erin geïnteresseerd. Aan de ene kant omdat ik graag wil weten hoeveel pensioen ik later krijg (en hoeveel dat is als ik eerder stop met werken), aan de andere kant omdat ik wat sceptisch ben over ons toekomstige pensioen.

Afgelopen week werd een nieuw voorlopig akkoord gepresenteerd met hoofdpunten:
  1. De AOW wordt tot 2021 bevroren op 66 jaar en vier maanden
  2. Daarna geleidelijke stijging naar 67 jaar in 2024
  3. Vanaf 2024 stijgt AOW-leeftijd, maar minder snel dan nu, namelijk 8 maanden van elk jaar stijging van de levensverwachting
  4. De doorsneepremie wordt afgeschaft
  5. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers
  6. Geen verplicht pensioen voor zzp-ers
  7. Geen boete bij vervroegd pensioen
  8. Meer flexibiliteit

Het klinkt als een goed akkoord, al heb ik wat vraagtekens bij nummer 4, 7 en 8.


Doorsneepremie afgeschaft


De doorsneepremie betekent, dat voor alle deelnemers in een pensioenregeling hetzelfde percentage van hun salaris wordt betaald als premie voor hun pensioen. Elke deelnemer krijgt daarvoor dezelfde pensioenopbouw.

Een jong en ouder iemand met een gelijk salaris betalen daarmee evenveel premie en bouwen evenveel pensioen op. Dat terwijl de inleg van de jongere langer kan renderen dan de inleg van de oudere. Er gaan dus stemmen op om de premie van jongere werknemers te verlagen, aangezien ze langer renderen. Echter, de huidige oudere generatie kan met pensioen door de opbouw van de jongere generatie.

En dat is wel een dingetje in mijn ogen. Als we nu besluiten de doorsneepremie af te schaffen, betekent dit een gat in veel pensioenen. Een gat van 60 miljard wel te verstaan. Dat wordt dus nog een spannend punt hoe de partijen dat gaan oplossen.


Boete bij vervroegd pensioen


Bij dit onderwerp had ik in eerste instantie een "huh? Hoezo, boete bij vervroegd pensioen?" Na wat zoeken blijkt het om een boete voor de werkgever te zijn. Indien een werkgever een regeling treft met een medewerker voor een vroegpensioen (gouden handdruk) krijgt de werkgever een strafheffing van 52%. De boete is ingevoerd om vroegpensioen te ontmoedigen en zo ouderen langer aan het werk te houden.

De vakbonden vinden die heffing oneerlijk, vooral voor mensen met een zwaar beroep. Daarom wordt de boete afgeschaft voor mensen met een salaris tot ongeveer €19k. Een vreemde gedachtegang als je het mij vraagt. Waarom zouden mensen met een zwaar beroep altijd minder verdienen dan €19k per jaar? Ik ken genoeg bouwvakkers en stratenmakers die met bijklussen veel meer verdienen. 
Ik had liever een schifting gehad naar het aantal gewerkte jaren (bijv. na 40 jaar werken mag je AOW ontvangen). 


Meer flexibiliteit


Pensioenfondsen mogen straks al indexeren bij een dekkingsgraad die hoger is dan 100%. Daar staat tegenover dat er bij een dekkingsgraad van minder dan 100% ook meteen gekort mag worden. 

Ook krijgt iedereen de mogelijkheid om bij pensionering ineens 10% van je opgebouwde pensioen op te nemen, om naar eigen inzicht te spenderen. Ook lees ik iets over het opbouwen van extra verlofdagen (maximaal 100 stuks) tot aan je pensioen, maar daar kan ik nog weinig over vinden.


Mijn mening


Terwijl ik dit type, komt er nog nieuws voorbij dat we allemaal toch moeten rekenen op kortingen. Misschien ben ik wat negatief/wantrouwend, maar hier zie ik al de eerste tekenen dat ons pensioen en AOW straks niet zo zeker zijn als we altijd dachten.

Ondanks dat, en buiten het afschaffen van de doorsneepremie, vind ik het een aardig pensioenakkoord. Het wordt flexibeler, maar daarmee ook onzekerder. Aangezien ik graag zelf aan het roer wil zitten, hou ik wel van die flexibiliteit. Zelf inregelen, naar je eigen inzichten.Gezien jullie reis naar financiële onafhankelijkheid, wat vinden jullie van het nieuwe voorstel?

Update: zojuist zie ik dat andere blogs ook aandacht besteden aan het akkoord: financieel vrijer en geldnerd.

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik ben niet te vreden net het huidige voorstel vooral over punt 3 ben ik niet te vreden!

Anne J. zei

Ad 4: hoewel het eerlijk klinkt om te mogen stoppen met werken als je 40 of 45 jaar in een zwaar beroep hebt gewerkt is het een administratieve nachtmerrie. Hoe bewijs je dat je zolang in een zwaar beroep hebt gewerkt? Er is geen instantie in NL die al deze gegevens paraat heeft. En daarmee is het dus onuitvoerbaar. Anne J.

Mr Groeigeld zei

Hoi Anne, volgens mij kan iedereen aantonen hoeveel jaar hij/zij gewerkt heeft. Door bijv een contract, salarisbrieven en administratie. Ook het UWV houdt bij hoeveel iemand gewerkt heeft. Daarmee zou het redelijk gemakkelijk moeten zijn om in te voeren.

Op naar een leven zonder baas zei

Ik heb veel vraagtekens bij dit akkoord. Leeftijdsverwachting fijn als je een zwaar beroep heb. Ik ben zelf de enige full-timer 60 plusser in de kliniek. Wat is zwaar, dat hangt niet samen met inkomen, dat hangt soms ook af van de tijdsgeest, in mijn geval beteken dat dat ik nog handmatig getild heb zonder tillift, dit komt nu nog nauwelijks voor. Doorsnee premie afschaffen, fijn met al die flex-contracten, de meeste hebben een gat in hun pensioen. Ik had zelf liever gezien dat ze de 2% hadden aangehouden zoals die vroeger was, i.p.v. nu 1.75%. Wat ook fijn zou zijn als je zou kunnen inleggen bij je pensioenfonds als je een pensioengat heb, zodat je het op deze manier kan dichten, maar ook hier een gemiste kans. Ik vind het hele plan niet zo geweldig. Hoe ga je bewijzen dat je 40 jaar gewerkt heb, ik heb helaas niet alle loonstroken meer.....en ik denk velen met mij. Het UWV heeft pas later dit bijgehouden, dan 40 jaar terug omdat deze toen nog niet bestonden. Daarnaast is bij mij het geval als je eerder dan 5 jaar met pensioen gaat niet mag gaan bijwerken tot aan je AOW. Dus ze dwingen je om in ieder geval tot 5 jaar voor je pensioen te blijven werken. Pas daarna kan je kiezen om af en toe een dagje te werken.

Mr Groeigeld zei

Er zijn inderdaad nog veel open vragen over dit akkoord, het moet eerst nog concreter worden gemaakt. De discussie rond zware beroepen vind ik ook een onzindiscussie. Zwaar is namelijk subjectief en inderdaad tijdgeest-afhankelijk. Het blijft een lastig dossier...

anja zei

Wat wordt verstaan onder zwaar beroep? Op het pensioenoverzicht van mijn man (automonteur) stond altijd als pensioendatum de dag dat hij 55 jaar zou worden, dan had hij nl. 40 jaar zwaar werk verricht. Die regel is op een gegeven moment geschrapt, zonder dat er wat tegenover stond. Maar bijvoorbeeld iemand in een bouwmarkt, die best veel zwaar lichamelijk werk verricht (meer dan toegestane 25kg wordt er vaak getild), is dat een zwaar beroep? Of is zo iemand verkoopmedewerker? Hoe bepaalt men of je zwaar werk verrichtte?

Mr Groeigeld zei

Hoi Anja, dat zeg ik hieronder ook. De discussie rond zware beroepen vind ik onzin. Het is namelijk erg subjectief of iemand een zwaar beroep heeft of niet buiten de welbekende voorbeelden. Er zijn veel grijze gebieden die dan heel vaag worden.